VISUALLY IMPAIRED  |  VISUEELGESTREMDES

The school consists of: Foundation Phase (Gr R – 3); Intermediate Phase (Gr 4 – 7); Senior Phase (Gr 7 – 9 ) and Further Education and Training Phase (Gr 8 – 12), as well as a Department for Learners with Special Educational Needs (DELSEN).

The main aim is to ensure that our visually impaired learners are educated in a safe and happy environment. We strive towards empowering our learners to become responsible and independent citizens who have reached their full potential and who can serve their communities with self-respect and self-confidence.

In addition to the academic curriculum, we also offer certain auxiliary services, i.e. psychological, orientation and mobility, speech therapy, school nursing services and occupational therapy. We also encourage all our learners to take part in the extra-mural activities we offer.

Die skool se afdelings is Grondslagfase (Gr R – 3); Intermediêre Fase (Gr 4 – 7); Senior Fase (Gr 7 – 9) en Verdere Onderwys en Opleiding (Gr 8 – 12), sowel as die Afdeling vir Leerders met Spesiale Onderwysbehoeftes (ALSO).

Die hoofdoel is om te verseker dat die visueelgestremde leerders onderrig ontvang in ‘n veilige, gelukkige omgewing. Ons strewe is om ons leerders te bemagtig om verantwoordelike en onafhanklike burgers te word wat hul volle potensiaal bereik het en wat hul gemeenskappe met selfrespek en selfvertroue kan dien.

Benewens die akademiese kurrikulum bied ons ook hulpdienste, m.a.w. sielkundige dienste, oriëntasie en mobiliteit, spraakterapie, mediese dienste en arbeidsterapie. Ons moedig ook al ons leerders aan om deel te neem aan die buitemuurse aktiwiteite wat ons aanbied.

+27 (0)23 342 2313 (T)  |  +27 (0)23 342 3959 (F)

prinsipaal@pioneerschool.org.za
20 Adderley Street, Worcester, 6850

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY