SPORT

Athletics
Our Colours meet is the source of annual fun and excitement.

Several learners represent Boland at the National Championships for the Disabled every year.

Denzwill Maans represented SA at the IBSA World Championships in Colorado, USA in 2009 and won a bronze medal.

SPORT

Atletiek
Ons Kleure-atletiekbyeenkoms sorg jaarliks vir groot pret en opgewondenheid.

Verskeie leerders verteenwoordig Boland jaarliks by die Nasionale Kampioenskappe vir Gestremdes.

Denzwill Maans het SA in 2009 by die IBSA Kampioenskappe in Colorado, VSA verteenwoordig en ‘n bronsmedalje verower.