LIBRARY  |  BIBLIOTEEK

The PIONEERSCHOOL LIBRARY

Contact details: 023 348 7613
pioneerlibrary@pioneerschool.org.za

The library consist of:

 • Reading material for all users
 • Research department
 • Reference department

The Library material consist of:

 • Braille books
 • Audio books
 • Large print books
 • Normal printed books

The library supply in all the needs of the blind and/or partially sighted learners from pre-school to grade 12, fiction as well as non-fiction.

The library is unique in the sense that it supply a FREE service to ALL blind and partially sighted people in South Africa and its neighbors.

Blind and partial sighted people in and around Worcester have access to the library and visit hours are on Wednesday evenings from 17:00 – 18:00 during school quarters.

Learners are most welcome to visit the library to do research, study or take out your favorite book!

Die PIONIERSKOOL-BIBLIOTEEK

Kontakbesonderhede: 023 348 7613
pioneerlibrary@pioneerschool.org.za

Die biblioteek vorm ‘n integrale deel van die skool.

Dit bestaan uit:

 • Die uitleen-afdeling
 • Naslaan-
 • Navorsing-afdeling

Die biblioteek voorsien in al die behoeftes van die blinde en/of swaksiende gebruikers vanaf voorskools tot en met die volwassene.

Die biblioteek beskik oor ‘n fiksie- sowel as ‘n nie-fiksie afdeling wat bestaan uit:

 • Drukskrifboeke
 • Grootdrukboeke
 • Braille-boeke
 • Oudio-boeke…………….en voorsien dus in elke enkele persoon se persoonlike behoeftes.

 Die biblioteek voorsien ook ‘n GRATIS diens aan ALLE blindes en/of swaksiendes in Suid-Afrika en aangrensende buurstate

Die biblioteek voorsien ook ‘n diens aan ALLE blinde en/of swaksiende inwoners van Worcester en omgewing. Woensdae kan hul diie biblioteek besoek.

Leerders is baie welkom om boeke te kom uitneem, inligting te verkry vir take, ens of net hier te studeer.

 

SANB (SOUTH AFRICAN NATIONAL BRAIILE MUSIC LIBRARY)

Contact details: 023 348 7613
pioneerlibrary@pioneerschool.org.za

The library consist of braille music and is available to all blind musicians,- teachers and -learners throughout South Africa and Africa.

This service is FREE and consist of braille music for beginners through to the most advanced musicians. There are music pieces available for nearly any instrument, from the violin, guitar, recorder to the piano, organ and keyboard and many more. Braille music manuals are available for beginners

You are most welcome and we love to hear from you. Please contact us at the abovementioned contact details.

SANB (SUID-AFRIKAANSE NASIONALE BRAILLE MUSIEKBIBLIOTEEK)

Kontakbesonderhede: 023 348 7613
pioneerlibrary@pioneerschool.org.za

Die biblioteek voorsien braille musiekstukke aan blinde musikante, -onderwysers en –leerders van Suid-Afrika sowel as die res van Afrika.

Die diens is gratis en sluit musiekstukke in vir die beginner tot die mees gevorderde gebruiker.

Die biblioteek beskik oor musiekstukke vir bykans enige musiekinstrument vanaf die viool, penfluitjie, kitaar en regdeur tot die klavier en orrel.

Vir beginners is daar ook handleidings vir die gebruik van braille musiekstukke, ens.

Ons moedig die blinde musikant aan om van ons diens gebruik te maak. U is baie welkom om ons te kontak op bogenoemde nommer of epos-adres.

+27 (0)23 342 2313 (T)  |  +27 (0)23 342 3959 (F)

prinsipaal@pioneerschool.org.za
20 Adderley Street, Worcester, 6850

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY