CULTURE  |  KULTUUR

Choir:
The school choir regularly attend choir festivals aswell as, sing at churches during services.

Games:
Gross mentor activities, ball skills, obstacle course, folk games e.g. “ring-a-rosy.”

Dancing:
Social dancing.

Outings:
A variety outings which are linked to the curriculum, e.g.
Visit to Table Mountain, eating in a restaurant, a visit to a farm and a visit to the Fire Department.

Music lessons:
Some children learn how to play different music instruments.

Koor:
Die skoolkoor neem gereeld aan koorfeeste deel en tree op tydens eredienste.

Speletjies:
Grofmotoriese aktiwiteite, balvaardighede, hindernisbaan, volkspeletjies, bv. “ring-a-rosy.”

Dans:
Sosiale danse.

Uitstappies:
‘n Verskeidenheid uitstappies relevant tot die kurrikulum, bv. ‘n besoek aan Tafelberg, eet in ‘n restaurant, besoek aan ‘n plaas en die Brandweer.

Musiek lesse:
Sommige leerders word onttrek uit die klas vir individuele musiek – onderrig.

+27 (0)23 342 2313 (T)  |  +27 (0)23 342 3959 (F)

prinsipaal@pioneerschool.org.za
20 Adderley Street, Worcester, 6850

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY