CULTURE

Choir
*

Games
Gross mentor activities, ball skills, obstacle course, folk games e.g. “ring-a-rosy.”

Dancing
Social dancing.

Outings:
A variety outings which are linked to the curriculum, e.g.
Visit to Table Mountain, eating in a restaurant, a visit to a farm and a visit to the Fire Department.

KULTUUR

Koor
Die skoolkoor neem gereeld aan koorfeeste deel en tree op tydens eredienste.

Speletjies
Grofmotoriese aktiwiteite, balvaardighede, hindernisbaan, volkspeletjies, bv. “ring-a-rosy.”

Dans
Sosiale danse.

Uitstappies
‘n Verskeidenheid uitstappies relevant tot die kurrikulum, bv. ‘n besoek aan Tafelberg, eet in ‘n restaurant, besoek aan ‘n plaas en die Brandweer.