CULTURE  |  KULTUUR

Choir
The school choir regularly attend choir festivals aswell as, sing at churches during services.

Games
Gross mentor activities, ball skills, obstacle course, folk games e.g. “ring-a-rosy.”

Dancing
Social dancing.

Outings
A variety outings which are linked to the curriculum, e.g. visit to Table Mountain, eating in a restaurant, a visit to a farm and a visit to the Fire Department.

Music lessons
Some children learn how to play different music instruments.

Koor
Die skoolkoor neem gereeld aan koorfeeste deel en tree op tydens eredienste.

Speletjies
Grofmotoriese aktiwiteite, balvaardighede, hindernisbaan, volkspeletjies, bv. “ring-a-rosy.”

Dans
Sosiale danse.

Uitstappies
‘n Verskeidenheid uitstappies relevant tot die kurrikulum, bv. ‘n besoek aan Tafelberg, eet in ‘n restaurant, besoek aan ‘n plaas en die Brandweer.

Musiek lesse
Sommige leerders word onttrek uit die klas vir individuele musiek – onderrig.

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY