DONATIONS, SPONSORSHIPS, FUNDRAISERS & EVENTS

Pioneer School needs your support. In our school we have many learners from previously disadvantaged backgrounds and from families that are suffering due to their financial situation.

If you would like to support a child at Pioneer School there are many ways in which you can do it.

By giving your support to a child you would make it possible for the child to attend school, to stay in the hostel or to have the necessary equipment for his/her education.

The following are ways in which you can support a child:

 • School fees for one year = R13 300
 • Hostel fees for one year = R36 400
 • School clothes (and or day clothes) = R3 300
 • Toiletries = R2 600
 • Pocket-money = R5 800
 • Stationary, paper, toiletries, etc. are needed on a daily basis.
 • Any other financial donation that will assist education at the school.
 • Playground equipment for the Foundation Phase playground.
 • Paint to re-paint our classrooms and buildings.
 • Assistive devices – please contact marketing@pioneerschool.org.za for more information

If you are interested in supporting a child, please use our banking details to donate the money and send us your details. The school will contact you to issue an Section 18A (tax receipt) to you.

BANK: ABSA, WORCESTER BRANCH: 632005 ACCOUNT: PIONEER SCHOOL NUMBER: 440 620 272

DONASIES, SKENKINGS, FONDSINSAMELINGS & GEBEURTENISSE

Pionierskool benodig u ondersteuning. Daar is heelwat leerders in ons skool wat uit voorheen benadeelde gemeenskappe kom en wie se families swaarkry weens hul finansiële situasie. Indien u ‘n kind by Pionierskool wil ondersteun, is daar baie maniere waarop u dit kan doen. Deur u ondersteuning aan ‘n kind te gee, maak u dit vir daardie kind moontlik om skool by te woon, in die koshuis te bly of die nodige toerusting te hê vir sy/haar opvoeding.

Die volgende is maniere waarop u ‘n kind kan ondersteun:

 • Skoolfooie vir een jaar = R13 300
 • Koshuisfooie vir een jaar = R36 400
 • Skool- en/of dagklere = R3 300
 • Toiletware =R2 600
 • Sakgeld = R5 800
 • Skryfbehoeftes, papier, toiletware, ens. word daagliks benodig.
 • Enige ander geldelike skenking wat opvoeding by die skool sal versterk.
 • Toerusting vir die Grondslagfase speelgrond.
 • Verf om ons klaskamers en skoolgeboue te verf.
 • Hulpmiddels – kontak asb marketing@pioneerschool.org.za vir meer inligting

Indien u belangstel om ‘n kind te ondersteun, gebruik asb ons bankbesonderhede om die geld te skenk en stuur u besonderhede aan ons. Die skool sal u kontak om ‘n Artikel 18A (belastingkwitansie) aan u uit te reik. BANK: ABSA, WORCESTER TAKKODE: 632005 REKENING: PIONIERSKOOL NOMMER: 440 620 272

+27 (0)23 342 2313 (T)  |  +27 (0)23 342 3959 (F)

prinsipaal@pioneerschool.org.za
20 Adderley Street, Worcester, 6850

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY