DONATIONS, SPONSORSHIPS, FUNDRAISERS & EVENTS

Pioneer School needs your support. In our school we have many learners from previously disadvantaged backgrounds and from families that are suffering due to their financial situation.

If you would like to support a child at Pioneer School there are many ways in which you can do it.

By giving your support to a child you would make it possible for the child to attend school, to stay in the hostel or to have the necessary equipment for his/her education.

The following are ways in which you can support a child:

 • School fees for one year = R11 900
 • Hostel fees for one year = R31 100
 • School clothes (and or day clothes) = R2 200
 • Toiletries = R2 200
 • Pocket-money = R4 800
 • Stationary, paper, toiletries, etc. are needed on a daily basis.
 • Any other financial donation that will assist education at the school.
 • Playground equipment for the Foundation Phase playground.
 • Paint to re-paint our classrooms and buildings.

If you are interested in supporting a child, please use our banking details to donate the money and send us your details. The school will contact you to issue an Article 18A (tax receipt) to you.

BANK: ABSA, WORCESTER BRANCH: 632005 ACCOUNT: PIONEER SCHOOL NUMBER: 440 620 272

DONASIES, SKENKINGS, FONDSINSAMELINGS & GEBEURTENISSE

Pionierskool benodig u ondersteuning. Daar is heelwat leerders in ons skool wat uit voorheen benadeelde gemeenskappe kom en wie se families swaarkry weens hul finansiële situasie. Indien u ‘n kind by Pionierskool wil ondersteun, is daar baie maniere waarop u dit kan doen. Deur u ondersteuning aan ‘n kind te gee, maak u dit vir daardie kind moontlik om skool by te woon, in die koshuis te bly of die nodige toerusting te hê vir sy/haar opvoeding.

Die volgende is maniere waarop u ‘n kind kan ondersteun:

 • Skoolfooie vir een jaar = R11 900
 • Koshuisfooie vir een jaar = R31 100
 • Skool- en/of dagklere = R2 200
 • Toiletware =R2 200
 • Sakgeld = R4 800
 • Skryfbehoeftes, papier, toiletware, ens. word daagliks benodig.
 • Enige ander geldelike skenking wat opvoeding by die skool sal versterk.
 • Toerusting vir die Grondslagfase speelgrond.
 • Verf om ons klaskamers en skoolgeboue te verf.

Indien u belangstel om ‘n kind te ondersteun, gebruik asb ons bankbesonderhede om die geld te skenk en stuur u besonderhede aan ons. Die skool sal u kontak om ‘n Artikel 18A (belastingkwitansie) aan u uit te reik. BANK: ABSA, WORCESTER TAKKODE: 632005 REKENING: PIONIERSKOOL NOMMER: 440 620 272

+27 (0)23 342 2313 (T)  |  +27 (0)23 342 3959 (F)

prinsipaal@pioneerschool.org.za
20 Adderley Street, Worcester, 6850

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY