HOSTELS  |  KOSHUISE

The restoration of the ALSO building in Tulbagh Street was completed in 2009 and since January 2010 the learners with multiple disabilities have been privileged to be accommodated in this beautiful old historic building. The boys are accommodated in Kruger House and the girls in Verster House. The previously known “Tuishuis” has been renovated and now forms part of the school.

Die restourasie van die ALSO-gebou in Tulbaghstraat is in 2009 voltooi, en sedert Januarie 2010 is die leerders met meervoudige gestremdhede bevoorreg om in hierdie pragtige historiese gebou geakkommodeer te word. Die seuns word in Huis Kruger geakkommodeer en die dogters in Huis Verster. Die woning vroeër bekend as Tuishuis is opgeknap en vorm nou deel van die skoolgebou.

HOSTELS AND SUPERINTENDENTS:

Schoeman House: Elizma Berlyn
Besselaar House: Wendy Swart
Murray House: Esté Munnik
Kruger / Verster House: Maré van der Merwe
Rabie House: Yolandi Ter Haar

KOSHUISE EN SUPERINTENDENTE:

Huis Schoeman: Elizma Berlyn
Huis Besselaar: Wendy Swart
Huis Murray: Esté Munnik
Huis Kruger / Verster: Maré van der Merwe
Huis Rabie: Yolandi Ter Haar

+27 (0)23 342 2313 (T)  |  +27 (0)23 342 3959 (F)

prinsipaal@pioneerschool.org.za
20 Adderley Street, Worcester, 6850

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY