ALUMNI

All past students of the school are welcome to send us your latest news and achievements.

Please contact Hannes Byleveldt or mail to hbyleveldt@pioneerschool.org.za to join our newly established Pioneer Oldies Union.

Alle oudskoliere van Pionierskool is welkom om aan ons nuus van hul doen en late en prestasies te stuur.

Kontak gerus vir Hannes Byleveldt of stuur ‘n e-pos aan hbyleveldt@pioneerschool.org.za om aan te sluit by ons pasgestigte Pioneer Oldies Union.

NTSAKISENE (PRECIOUS) MASHELE

Ntsakisene matriculated at Pioneer School in 2002. She is a Braille candidate who uses her residual vision optimally.
She completed her B. Occupational Therapy degree at the University of Stellenbosch and is at present busy with her Masters degree in B. Occupational Therapy. In 2010 she left for Belgium as part of a student exchange programme. In future she wants to focus on the early intervention in the lives of children with low vision and on providing much needed support to parents of visually impaired children.

NTSAKISENE (PRECIOUS) MASHELE

Ntsakisene het in 2002 aan Pionierskool gematrikuleer. Sy was ‘n Braille-kandidaat wat haar residuele visie optimaal aangewend het. Sy het haar B. Arbeidsterapie-graad aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi en werk tans aan haar Meestersgraad in Arbeidsterapie. In 2010 is sy na België as deel van ‘n studente-uitruilprogram. Sy wil graag in die toekoms fokus op vroeë intervensie in die lewens van kinders met laevisie en wil broodnodige ondersteuning verleen aan die ouers van visueelgestremde kinders.

JOHANN GREYLING

Johann Greyling matriculated at Pioneer School in 1990. He studied at Pioneer School’s Department for Career Development from January 1991- June 1992. In November 1995 he received his B.Comm Sport Management degree from the University of Johannesburg (RAU at that stage).

Since 1 December 1990 he is employed by the SABC as Radio Archivist, Sport.

A highlight of his career was the release of the CD “Herleef die Oomblikke”- 50 years of South African Sport Highlights. He was the producer and project manager of this popular CD. In 2006 he married Alida and they are the proud parents of Jana Greyling, who was born in 2008.

JOHANN GREYLING

Johann Greyling matrikuleer aan Pionierskool in 1990. Hy studeer aan Pionierskool se Afdeling vir Loopbaanoriëntering vanaf Januarie 1991 tot Junie 1992. In November 1995 ontvang hy sy B.Comm Sportbestuur-graad van die Universiteit van Johannesburg (vroeër RAU).

Sedert 1 Desember 1990 is hy werksaam by die SABC as Radio Argivis in die Sportafdeling.

‘n Hoogtepunt in sy loopbaan was die vrystelling van die gewilde CD “Herleef die Oomblikke”- 50 jaar van Suid-Afrikaanse hoogtepunte, waarvan hy die vervaardiger en projekbestuurder was. In 2006 trou hy met Alida en in 2008 word hulle die trotse ouers van Jana.

JACO BOTHA

Jaco Botha, welbekende digter en skrywer, matrikuleer in 1991. Hy studeer aan die Universiteit van Stellenbosch en behaal sy MA-graad (cum laude) in Kreatiewe Skryfkuns (1999) aan die Universiteit van Kaapstad.

Die afgelope dekade van sy lewe sluit verskeie hoogtepunte in. Hy was onder andere lid van die SA Blinde Krieketspan wat in 1998 die Wêreldbeker verower het; hy was 4 jaar werksaam in die IT-bedryf as programmeur, sake-analis en konsultant; hy het 4 boeke gepubliseer, waarvan die nuutste, Miskruier (2005) die eerste Afrikaanse boek is wat ook in Braille- en oudio-weergawes verskyn het.

Sedert 2005 is hy regisseur/vervaardiger van verskeie televisieprogramme en het hy ook twee rolprentdraaiboeke geskryf, waarvan die eerste in 2010 verfilm is. Hy is gelukkig getroud met Ingrid, ‘n joernalis en aktrise.

JACO BOTHA

Jaco Botha, well-known poet and author, matriculated from Pioneer School in 1991. He studied at the Universities of Stellenbosch and Cape Town and obtained his MA (Cum Laude) in Creative Writing (1999) at UCT.

The past decade of his life included various highlights, including being member of the SA Blind Cricket team who won the World Cup in 1998; 4 years in the IT industry as programmer, business analyst and consultant; publishing four books of which the latest, Miskruier (2005) was the first Afrikaans book published with braille and audio versions.

Since 2005 he is director/producer of various television programmes. He wrote two movie scripts of which the first was filmed during 2010. He is happily married to Ingrid, journalist and actress, and actress, and lives in Aucklandpark, Johannesburg.

WILLIAM ROWLAND

William was ‘n leerder van die destydse Skool vir Blindes vanaf 1948 to 1962. Hy het hom daarna in Londen as fisioterapeut bekwaam en vir drie jaar in Kaapstad gepraktiseer. Sy loopbaan het egter spoedig ‘n ander rigting ingeslaan – die van Nasionale Uitvoerende Direkteur van die Suid-Afrikaanse Nasionale Raad vir Blindes tot 2005.

Drie hoogtepunte van sy lewe tot dusver (uitgesluit gesinslewe) is as volg:

  1. Die publikasie van sy eerste boek, ‘n digbundel genaamd “Die Huis Waar Ek Woon” (Tafelberg, 1974);
  2. Sy nominasie deur Nelson Mandela om te dien op die reëlingskomitee vir sy presidensiële inhuldiging in 1994;
  3. Sy verkiesing tot President van die World Blind Union in 2004.

Sy werkverpligtinge sluit ‘n verskeidenheid verantwoordelikhede plaaslik en internasionaal in (direkteur van maatskappye, lid van openbare rade, verteenwoordiger in internasionale liggame en navorsing).

WILLIAM ROWLAND

William attended the Pioneer School from 1948 to 1962. He then qualified as a physiotherapist in London and practiced the profession for a period of three years in Cape Town. His main career after that was as National Executive Director of the SA National Council for the Blind until 2005.

Three highlights of his life so far (excluding family) are the following:

  1. The publication of his first book, a volume of poetry, “Die Huis Waar Ek Woon” (Tafelberg, 1974);
  2. His nomination by Nelson Mandela to serve on the organizing committee for his Presidential inauguration in 1994;
  3. and his election as President of the World Blind Union in 2004.

His working life today includes a variety of responsibilities locally and internationally (director of companies, member of public boards, representative in international bodies, and research).

HEIN WAGNER

Hein Wagner matriculated from the Pioneer School in 1990. He is well known as global adventurer and motivational speaker.

You can can read more about Hein here.

HEIN WAGNER

Hein Wagner het in 1990 aan Pionierskool gematrikuleer. Hy is welbekend as wêreld-avonturier en motiveringspreker. Lees hier meer oor Hein.

Lees hier meer oor Hein.

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY