HOSTELS & SUPERINTENDENTS

HOSTELS AND SUPERINTENDENTS:

Schoeman House: Mara Williams
Besselaar House: Wendy Swart
Murray House: Ronel Theron
Kruger / Verster House: Marette Pienaar
Rabie House: Yolandi Ter Haar

KOSHUISE & SUPERINTENDENTE

KOSHUISE EN SUPERINTENDENTE:

Huis Schoeman: Mara Williams
Huis Besselaar: Wendy Swart
Huis Murray: Ronel Theron
Huis Kruger / Verster: Marette Pienaar
Huis Rabie: Yolandi Ter Haar