HOSTELS  |  KOSHUISE

The restoration of the ALSO building in Tulbagh Street was completed in 2009 and since January 2010 the learners with multiple disabilities have been privileged to be accommodated in this beautiful old historic building. The boys are accommodated in Kruger House and the girls in Verster House. The previously known “Tuishuis” has been renovated and now forms part of the school.

Physical address:
Kruger House, 105 Tulbagh Street, Worcester
Verster House, 107 Tulbagh Street, Worcester

Telephone number: (023) 348 7623/24
Contact person: Juanita Ferreira

Die restourasie van die ALSO-gebou in Tulbaghstraat is in 2009 voltooi, en sedert Januarie 2010 is die leerders met meervoudige gestremdhede bevoorreg om in hierdie pragtige historiese gebou geakkommodeer te word. Die seuns word in Huis Kruger geakkommodeer en die dogters in Huis Verster. Die woning vroeër bekend as Tuishuis is opgeknap en vorm nou deel van die skoolgebou.

Fisiese adres:
Huis Kruger, Tulbaghstraat 105, Worcester
Huis Verster, Tulbaghstraat 107, Worcester

Kontakpersoon:
Juanita Ferreira

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY