AFSLAG OP SKOOLFONDS.  

Alle vorms vir afslag op skoolfonds moet teen 28 Februarie 2020 by die finansiële kantoor ingedien word. Let wel: Ouers bly verantwoordelik vir volle skool en koshuisfondse totdat aansoeke gefinaliseer is.

DISCOUNT ON SCHOOL FEES.  

All forms for discount on school fees must be submitted to the financial office by February 28, 2020. Note: Parents remain responsible for full school and hostel fees until applications are finalized.