WELCOME TO THE PIONEER SCHOOL

The School for the Blind was established in 1881. Today the Pioneer School caters for:

 • blind learners
 • partially sighted learners
 • deafblind learners
 • learners with learning barriers
 • multiple disabled learners
 • career development and remains a beacon of hope for many parents and learners.

Pioneer School has established Pioneer Oldies Union, a forum for all ex-scholars of Pioneer School. If you want to contact us please e-mail us or visit the Contact header on this site for more details.

WELKOM BY DIE PIONIERSKOOL

Die Skool vir die Blindes is in 1881 gestig. Vandag maak Pionierskool voorsiening vir:

 • Blinde leerders
 • Swaksiende leerders
 • Doofblind leerders
 • Veelvuldig gestremde leerders
 • Loopbaanontwikkeling en bly steeds ‘n baken van hoop vir baie ouers en leerders.

Pionierskool het die Pioneer Oldies Union, ‘n forum vir alle voormalige skoliere van Pionierskool gestig. Indien u ons wil kontak, e-pos ons asseblief of besoek die Kontak opskrif op hierdie werf vir meer besonderhede.

Casual Day
We’re Connected!

We’re Connected!

Stay up to date with all school news and important updates.  We encourage all our parents to download the app to stay connected. Click To...

read more

OUR LEARNERS NEED YOUR HELP | ONS LEERDERS BENODIG U HULP

COOKIE POLICY  |  PRIVACY POLICY  |  SOCIAL MEDIA POLICY