HOSTELS & SUPERINTENDENTS

HOSTELS AND SUPERINTENDENTS:

Schoeman House: Mara Williams
Besselaar House: Illoise de Goede
Murray House: Bonita Groenewald
Verster House: Lomon van der Vyfer
Rabie House: Yolandi Ter Haar

KOSHUISE & SUPERINTENDENTE

KOSHUISE EN SUPERINTENDENTE:

Huis Schoeman: Mara Williams
Huis Besselaar: Illoise de Goede
Huis Murray: Bonita Groenewald
Huis Verster: Lomon van der Vyfer
Huis Rabie: Yolandi Ter Haar