CULTURE

CHOIR
Our school choir is one of our best export products. They give regular performances in churches and at other events and have also issued several CDs. In 2008 the choir undertook a very successful tour to Namibia.

The choir members are practising most diligently, since there are always programmes to prepare for. We are looking forward to performing in 2015.

DRAMA
The drama club is well established and

INTERACT
A junior service organization affiliated to Rotary International. The learners get the opportunity to give something back to the community.

PIONEER RALLY

KULTUUR

KOOR
Ons skoolkoor is een van ons beste uitvoerprodukte. Hulle doen gereeld optredes in kerke en by ander geleenthede en het selfs al CD’s uitgereik. In 2008 het die koor ‘n baie suksesvolle toer na Namibië onderneem.
Die koorlede oefen met toewyding, aangesien daar altyd optredes is waarvoor voorberei moet word. Ons sien uit na 2015 se optredes.

DRAMA
Die dramaklub is goed gevestig en voer jaarliks ‘n dramastuk van hoogstaande gehalte op.

INTERACT
‘n Junior diensorganisasie wat by Rotary International geaffilieer is. Leerders kry die geleentheid om iets aan die gemeenskap terug te gee.

PIONIER RALLY