WELCOME TO THE PIONEER SCHOOL

The School for the Blind was established in 1881. Today the Pioneer School caters for:

  • blind learners
  • partially sighted learners
  • deafblind learners
  • multiple disabled learners
  • career development

and remains a beacon of hope for many parents and learners.

The Institute for the Blind serves as sponsoring body to the Pioneer School. The Mission of the Institute is to empower persons who are blind, partially sighted or deafblind, including persons with additional disabilities, by means of education, training, development and care towards a fulfilled life and complete citizenship.

Pioneer School has established Pioneer Oldies Union, a forum for all ex-scholars of Pioneer School. If you want to contact us please e-mail us or visit the Contact header on this site for more details.

WELKOM BY PIONIERSKOOL

Die Skool vir Blindes is in 1881 gestig. Vandag akkommodeer Pionierskool die volgende:

  • blinde leerders
  • swaksiende leerders
  • doofblinde leerders
  • meervoudiggestremde leerders
  • loopbaanontwikkeling

en is steeds ‘n baken van hoop vir baie ouers en leerders.

Die Instituut vir Blindes dien as borgliggaam van Pionierskool. Die missie van die Instituut is om persone wat blind, swaksiende of doofblind is, insluitend persone met addisionele gestremdhede, deur middel van opvoeding, opleiding, ontwikkeling en sorg te bemagtig tot ‘n vervulde lewe en totale burgerskap.

Pionierskool het die Pioneer Oldies Union, ‘n forum vir alle oud-Pioniere in die lewe geroep. Indien u ons wil kontak, stuur asb ‘n e-pos of klik op die Kontak-knoppie van hierdie webtuiste vir meer besonderhede.