WELCOME TO THE PIONEER SCHOOL

The School for the Blind was established in 1881. Today the Pioneer School caters for:

 • blind learners
 • partially sighted learners
 • deafblind learners
 • learners with learning barriers
 • multiple disabled learners
 • career development

and remains a beacon of hope for many parents and learners.

The Institute for the Blind serves as sponsoring body to the Pioneer School. The Mission of the Institute is to empower persons who are blind, partially sighted or deafblind, including persons with additional disabilities, by means of education, training, development and care towards a fulfilled life and complete citizenship.

Pioneer School has established Pioneer Oldies Union, a forum for all ex-scholars of Pioneer School. If you want to contact us please e-mail us or visit the Contact header on this site for more details.

WELKOM BY DIE PIONIERSKOOL

Die Skool vir die Blindes is in 1881 gestig. Vandag maak Pionierskool voorsiening vir:

 • Blinde leerders
 • Swaksiende leerders
 • Doofblind leerders
 • Veelvuldig gestremde leerders
 • Loopbaanontwikkeling en bly steeds ‘n baken van hoop vir baie ouers en leerders.

Die Instituut vir Blindes dien as ‘n borgliggaam vir Pionierskool. Die missie van die Instituut is om mense wat blind, swaksiende of doofblind is te bemagtig, insluitende mense met bykomende gestremdhede, deur middel van opvoeding, opleiding, ontwikkeling en sorg na ‘n vervulde lewe en volledige burgerskap.

Pionierskool het die Pioneer Oldies Union, ‘n forum vir alle voormalige skoliere van Pionierskool gestig. Indien u ons wil kontak, e-pos ons asseblief of besoek die Kontak opskrif op hierdie werf vir meer besonderhede.

SPAR Q SQUARE Donation

A huge Thank you to SPAR Q SQUARE and the 50 members of the SPAR Motorcycle Owners Group, who donated R10,000 toward our School.

read more

OUR LEARNERS NEED YOUR HELP | ONS LEERDERS BENODIG U HULP