WELCOME TO THE PIONEER SCHOOL

The School for the Blind was established in 1881. Today the Pioneer School caters for:

 • blind learners
 • partially sighted learners
 • deafblind learners
 • learners with learning barriers
 • multiple disabled learners
 • career development and remains a beacon of hope for many parents and learners.

Pioneer School has established Pioneer Oldies Union, a forum for all ex-scholars of Pioneer School. If you want to contact us please e-mail us or visit the Contact header on this site for more details.

WELKOM BY DIE PIONIERSKOOL

Die Skool vir die Blindes is in 1881 gestig. Vandag maak Pionierskool voorsiening vir:

 • Blinde leerders
 • Swaksiende leerders
 • Doofblind leerders
 • Veelvuldig gestremde leerders
 • Loopbaanontwikkeling en bly steeds ‘n baken van hoop vir baie ouers en leerders.

Pionierskool het die Pioneer Oldies Union, ‘n forum vir alle voormalige skoliere van Pionierskool gestig. Indien u ons wil kontak, e-pos ons asseblief of besoek die Kontak opskrif op hierdie werf vir meer besonderhede.

CASUAL DAY 2019

Friday, 06 September 2019 is again Casual Day and the theme this year is… Time to Shine with persons with disabilities!Casual Day is celebrating 25 years of being the country’s biggest fundraising and awareness project for persons with disabilities!Pioneer...

read more

Important Dates

View important dates for the 3rd term. 15 July 2019 – 2 August 2019: Eisteddfod2 August 2019 – 3 August 2019: Fraserburg Toneelfees8 Augustus: Tuisnaweek – skool sluit om 13h009 August: Women’s Day (Public Holiday)13 Augustus: Eisteddfod...

read more

OUR LEARNERS NEED YOUR HELP | ONS LEERDERS BENODIG U HULP